Jdi na obsah Jdi na menu
 


Někdy v této době došlo k důležitému rozhodnutí, které ovlivnilo zbytek serveru. Společně s ASoD jsme chtěli utočit na Tria®, nicméně z celkového hlediska byl jihovýchod jediným územím, kde si v poklidu velké aliance stavěli svoje domečky a z informací o nich bylo známo, že všichni spolupracuji, jejich útočné aktivity se omezují pouze na farmení. Vše podřízené harmonii, růstu. Byla to hrozba... kdy na konci by tato oblast měla daleko víc

sil, více armád než náš blok. V tuto chvíli byl tento svět rozdělen na 3 oblasti. NAL+SION+ASoD, Jihovýchod, severozápad. Po pár prodiskutovaných večerech přišla nabídka od POC. I u nich dozrálo přesvědčení, že by bylo dobré preventivně zaútočit. Přišli s možností, že by se uzavřelo spojenectví s NAL, ASoD. Tato nabídka byla výhodná pro všechny. V první řade pak pro alianci NAL a ASoD. Aliance jihovýchodu byly jejich přímými sousedy a tak na sebe narážely den co den. Tedy pro tyto dvě aliance by to bylo přínosem zbavit se aktuálního nepřítele a pro uskupení severozápadu by to znamenalo šanci oslabit soupeře na kterého by narazili na konci věku. Návrh byl přednesen. Ovšem stalo se něco nečekaného... Nabídku, po všech stranách výhodnou NAL nepřijal. Nepřijal ji i proto že myslel že tíhu bojů ponese jedině on sám, a že je to jen trik jak je oslabit. Dalším problémem byl SION, jelikož tato aliance byla pod útoky od BUSHIDA. NAL požadoval ukončení útoku na SION. Tomu BUSHIDO nechtělo vyhovět. Nicméně pokud by NAL přijal tuto nabídku, znamenalo by to pro SION de facto mírové období... katapulty BUSHIDA by nehrnuly na ně, ale směrem na jihovýchod. MATY opět ukázal, že není jen dobrý vůdce aliance, ale ani dobrý diplomat. Když při této schůzce trochu popustil uzdu své puse a řekl že spojenectví NAL a BUSHIDA pro něj nikdy nebyla tak důležitá jako jeho spojenectví se SIONem... a tím zástupce BUSHIDA urazil. Další věcí, na kterou MATY zapomněl, bylo konzultovat svoje rozhodnutí se zástupci ASoD, kteří by do společné akce s severozápadem šli... dyť jim šlo o krk a taková nabídka se neodmítá... nechápali jsme nikdo. NAL se choval jako typicky popkařský král serveru, hrál s kartami které neměl. Dokonce i při společné akci na jihovýchod měli dostat za cíl až alianci z druhého sledu, a hlavní risk, tíhu útočných aktivit stejně měli prozkoušet kvality uskupení POC,BUSHIDA a MESH. Výsledkem bylo, že ASoD se nakonec de facto trhnul od NAL, zůstali spojenci, nicméně stejné úmluvy uzavřeli se severozápadem s vyhlídkou užší spolupráce při utočení na jihovýchod.

 

Naopak ani druhá strana nelenila. Vznikly tak na mapě dva bloky.

 

Eurozona (jihovýchod)+NAL+SION

proti

POC+BUSHIDO+ASoD+MESH+LUCKY 13

 

NAL urazil BUSHIDO, a proto to netrvalo dlouho a započaly útoky spojenců na NAL. ASoD a my jsme si zachovali v tomto boji neutralitu. a společně započali přípravy na vlastní útoky na jihovýchod. Nebyl to ovšem pro LUCKU 13 vstup do vod neznámých. Již během jednání s NAL o případném preventivním útoku na jihovýchod jsem naplánoval náš první HU. Po vyjasnění situace, vztahu na serveru jsme jen plynule pokračovali v našem útočném tažení.

      

           Naše pozornost byla poutána už od začátku i na obranu, a přesně události které nastaly jasně dokazovali že moje požadavky na obranu nejsou přehnané. Jako výstraha všem byl útok Apevecka na komise a vykytování jeho hlavní vesnice. Obrana způsobila útočníkovi jen 60 procentní ztráty na prorážecím útoku. Hlavní by ale stejně padla, protože do útoku se zapojilo 5 hráčů, takže pokud by neprorazila ta apeveckova armáda, prorazila by cestu katům jiná silná sestava.